Cổng thông tin điện tử Bộ Y Tế (MOH)

Bộ Y tế-Phúc lợi

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Sáng 29/7: Thêm gần 660.000 liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam

Sáng 29/7: Thêm gần 660.000 liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam

 2021-07-29

Sáng 29/7: Thêm gần 660.000 liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam
Nâng năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Đồng Tháp

Nâng năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Đồng Tháp

 2021-07-29

Nâng năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Đồng Tháp
Chính phủ quyết định bổ sung thêm 210 nghìn tỷ đồng trợ cấp. Hơn 30 triệu người dân được nhận tiền.

Chính phủ quyết định bổ sung thêm 210 nghìn tỷ đồng trợ cấp. Hơn 30 triệu người dân được nhận tiền.

 2021-07-27

Chính phủ quyết định bổ sung thêm 210 nghìn tỷ đồng trợ cấp. Hơn 30 triệu người dân được nhận tiền.
Bệnh viện Dã chiến số 3 áp dụng mô hình tháp điều trị 3 tầng để kịp thời cứu bệnh nhân trở nặng

Bệnh viện Dã chiến số 3 áp dụng mô hình tháp điều trị 3 tầng để kịp thời cứu bệnh nhân trở nặng

 2021-07-27

Bệnh viện Dã chiến số 3 áp dụng mô hình tháp điều trị 3 tầng để kịp thời cứu bệnh nhân trở nặng
Vui lòng nhấp vào biểu tượng bên phải để tiến hành đăng ký