Cổng thông tin điện tử Bộ Y Tế (MOH)

Bộ Y tế-Phúc lợi

Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ ngày 27/4/2021 đến 17h30 ngày 28/7/2021.

Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng từ ngày 27/4/2021 đến 17h30 ngày 28/7/2021.

 

Chi tiết xem tại đây:


 
Vui lòng nhấp vào biểu tượng bên phải để tiến hành đăng ký