Lãnh đạo qua các thời kỳ

Bộ Y tế-Phúc lợi

「TOP頂尖」搜羅各式遊戲

Lãnh đạo qua các thời kỳ

 • BS.Phạm Ngọc Thạch

  Nhiệm kỳ 1.Từ tháng 9/1945 đến tháng 1/1946.
  Nhiệm kỳ 2.Từ năm 1958 đến năm 1968
 • Ông Trương Đình Tri

  Từ 01/01/1946 đến 10/1946
 • GS.Hoàng Tích Trý

  Bộ trưởng Bộ Y tế từ 03/11/1946 đến tháng 11/1958
 • BS.Nguyễn Văn Hưởng

  Bộ Trưởng Bộ Y tế từ tháng 3/1969 đến tháng 4/1974
 • Thiếu tướng BS.Vũ Văn Cẩn

  Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 1971.
  Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 1975 đến 1982
 • TS.Đặng Hồi Xuân

  Bộ Trưởng Bộ Y tế từ năm 1982 đến Tháng 9/1988
 • GS.VS.Phạm Song

  Bộ Trưởng Bộ Y tế từ tháng 10/1988 đến tháng 10/1992
 • GS.TS.Nguyễn Trọng Nhân

  Bộ Trưởng Bộ Y tế từ tháng 10/1992 đến tháng 10/1995
 • GS.TS.Đỗ Nguyễn Phương

  Bộ Trưởng Bộ Y tế tháng 10/1995 đến tháng 8/2002
 • PGS.TS.Trần Thị Trung Chiến

  Bộ Trưởng Bộ Y tế tháng 8/2002 đến tháng 8/2007
 • TS.Nguyễn Quốc Triệu

  Bộ Trưởng Bộ Y tế tháng 8/2007 đến Tháng 8/2011
 • PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến

  Bộ Trưởng Bộ Y tế tháng 8/2011 đến tháng 11/2019
4.371 bình luận
Vui lòng nhấp vào biểu tượng bên phải để tiến hành đăng ký