Lãnh đạo đương nhiệm

Bộ Y tế-Phúc lợi

「TOP頂尖」搜羅各式遊戲

Lãnh đạo đương nhiệm

 • Bộ trưởng

  GS.TS. Nguyễn Thanh Long
 • Thứ trưởng

  TS. Trương Quốc Cường
 • Thứ trưởng

  PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn
 • Thứ trưởng

  Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên
 • Thứ trưởng

  GS.TS.Trần Văn Thuấn
4.459 bình luận
Vui lòng nhấp vào biểu tượng bên phải để tiến hành đăng ký